สรุปสัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาปี ทั้งหมด
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์5
อนุสิทธิบัตร23
ลิขสิทธิ์49
เครื่องหมายการค้า9
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์1
คุ้มครองพันธุ์พืช11
พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด1
รวม99
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.